--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

široký sval zádový - horní tendence ochabovat ,  spodní vlákna tendence ke zkracování

začátek: pomocí široké šlachy od trnů obratlů (Th7 – L 5) hřeben kosti kyčelní, poslední 3 žebra

úpon: malý hrbol kosti pažní

funkce: addukce a vnitřní rotace, extenze v ramenním kloubu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

svaly rombické - dělí se na malý a velký, tendence k ochabování

malý:  začátek: od trnů šestého a sedmého krčního obratle (C6 - c7)

úpon: horní třetina vnitřní hrany lopatky

funkce: táhne lopatku šikmo vzhůru k páteři

 

 velký:  začátek: od trnů čtyř horních hrudních obratlů (Th1 - Th4)

úpon: vnitřní hrana lopatky (pod malým rombickým svalem)

funkce: přitahuje lopatku k páteři

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdvihač lopatky - tendence ke zkracování

začátek: od příčných výběžků prvních krčních obratů (C1 – C4)

úpon:  horní úhel lopatky

funkce: zdvihá lopatku a při její fixaci uklání hlavu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Druhá vrstva - střední

horní sval pilovitý zadní-

začátek: od trnů obratlů (C6 - Th2)

úpon: 2 -5  žebro

funkce: pomocný nádechový sval

dolní sval pilovitý zadní -

začátek: od trnů obratlů  (Th11 - L2)

úpon: poslední 4 žebra

funkce: pomocný sval dýchací, podporuje funkci bránice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třetí vrstva – hluboká

vzpřimovač trupu

začátek: od trnů obratlů (L1 – L5), křížová kost, hřeben kosti kyčelní

 úpon: příčné výběžky C1 – Th 12 a přilehlé části žeber

funkce: pomocný nádechový sval


Last Updated on Sunday, 01 January 2012 17:53
| + -