Svaly kyčelního kloubu

Dorzální (zadní)

velký sval hýžďový - tendence ochabovat

popis: masitý "sedací" sval

začátek: vnější plocha lopaty kyčelní kosti, po okraji kostí křížové a kostrče,

úpon: horní část - do povázky stehenní, dolní část - na stehenní kosti v její horní části

funkce: extenze v kyčli, významná posturální funkce (v stoji fixace pánve, addukce a vnější rotace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

střední sval hýžďový - tendence ochabovat

popis: je částečně překryt velkým svalem hýžďovým

začátek: horní část vnější plochy lopaty kosti kyčelní

úpon: velký chocholík kosti stehenní

funkce: abdukce, významná posturální funkce  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

malý sval hýžďový - tendence ochabovat

  • popis: leží pod svalem - střední sval hýžďový
  • začátek: dolní  část vnější plochy lopaty kosti kyčelní
  • úpon: velký chocholík kosti stehenní
  • funkce: funkce jako střední sval hýžďový

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     napínač povázky stehenní - tendence ke zkracování

začátek: přední část kosti kyčelní

úpon: sval přechází v povázku stehenní na kost  holenní

funce: extenze v kolením kloubu, flexe v kyčelním, abdukce a vnitřní rotace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ventrální (přední)

 bedrokyčlostehenní - skládá se ze dvou částí: bedrostehenní  a kyčlostehenní , tendence ke zkracování

 popis: mohutný sval složený ze dvou částí: sval bedrostehenní a sval kyčlostehenní

 

bedrostehenní – tendence zkracování

začátek: - od bederní páteře L1 – L5

úpon: - malý chocholík kosti stehenní,

funkce: flexe trupu,flexe v kyčelním kloubu-vykročení,vnější rotace

------------------------------------------------------------------------

kyčlostehenní

začátek: -  vnitřní plocha lopaty kosti kyčelní

úpon: - malý chocholík kosti stehenní

funkce: flexe v kyčelním kloubu, vnější rotace dolní končetiny, rotace pánve

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last Updated on Saturday, 07 January 2012 19:38
| + -