velký sval prsní -  spodní vlákna tendence ke zkracování

začátek: horní část - klíční kost, střední část - hrudní kost, dolní vlákna - přímý sval břišní a přilehlé části pravých žeber

úpon: velký hrbol kosti pažní

funkce: addukce, flexe v ramenním kloubu, objímací pohyb, vnitřní rotace paže

-------------------------------------------------

malý sval prsní

popis: leží pod velkým svalem prsním

začátek: 3 až 5 žebro

úpon: hákovitý výběžek lopatky

funkce: táhne lopatku vpřed a dolů,

------------------------------------------------------------------------------

pilovitý sval přední - tendence ochabovat

začátek: 9 zuby na 9 horních žebrech,navazuje na šikmý sval břišní,podbíhá lopatku

úpon: vnitřní okraj žeberní plochy lopatky

funkce: oddaluje lopatku od páteře a přitlačuje ji k hrudníku, otáčení lopatky-vzpažení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hluboké

mezižeberní svaly vnitřní a vnější - vyplňují vrstevnatě prostory mezi sousedními žebry

funkce: svaly nádechové a výdechové

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svaly paže

dvohlavý sval pažní - skládá se z krátké a dlouhé hlavy, tendence ke zkracování

začátek: hlava dlouhá - na lopatce nad jamkou ramen.kloubu, probíhá žlábkem mezi oběma pažními hrbolky, hlava krátká - na hákovitém výběžku lopatky

úpon: obě hlavy se spojují a upínají se na horní přední část vřetenní kosti (malá část odbočuje i ke kosti loketní)

funkce: flexe v lokti a provádějí rotační pohyb předloktí palcem ven (supinace). V ramenním kloubu dlouhá hlava abdukce a krátká flexe a addukce

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

trojhlavý sval pažní -  hlavy dlouhé, střední a vnější, tendence ochabovat

začátek: hlava dlouhá - na lopatce, pod jamkou ramenního kloubu, hlava střední a vnější - od zadní plochy pažní kosti

úpon: kosti loketní - loket

funkce: extenze v loketním kloubu, dlouhá hlava také addukce a extenze v kloubu ramenním

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svaly předloktí

Flexory – nachází se na vnitřní – dlaňové straně předloktí- ohýbají zápěstí a prsty

Extenzory – nachází se na vnější – hřbetní straně předloktí- narovnávají  zápěstí a prsty

Supinátory – jsou okolo vřetení kosti – provádějí hlavně vnější rotaci předloktí

 

Zádové první vrstva - povrchová
sval trapézový - horní - tendence ke zkracování, střední   a dolní - tendence ochabovat
začátek: od kosti týlní a od trnových výběžků (C1  - Th12)
úpon: horní část - klíční kost, střední část - nadpažek, dolní část -  hřeben lopatky
funkce: horní č. - zdvihá lopatku, záklon hlavy, střední -

Last Updated on Sunday, 15 January 2012 16:05
| + -