Svaly bércové a lýtkové

Ventrální (přední)

přední sval holení - tendence ochabovat

začátek: vnější části kosti holenní

úpon: úponová šlacha prochází před vnitřním kotníkem na chodidlo a upíná se na jeho vnitřní okraj

funkce: flexe v hlezenním kloubu (přitažení nártu k bérci) a přitažení vnitřní hrany nohy k bérci (supinace), stoj na patách -význam na udržení podélné klenby nožní 


 Laterální (postranní)

dlouhý sval lýtkový

začátek: v horní  části kosti lýtkové

úpon: průběh za vnějším kotníkem na vnější okraj chodidla, které podbíhá a upíná se na stejné místo jako přední sval holenní

funkce: flexe  vnějšího okraje nohy k bérci (pronace), pomocná flexe  v hlezenním kloubu ("výpon")


 krátký sval lýtkový

popis: je téměř překryt dlouhým svalem lýtkovým

začátek: v dolní vnější části kosti lýtkové

úpon: průběh za kotníkem, úpon na vnější okraj chodidla

funkce: flexe vnějšího  okraje nohy k bérci (pronace), pomocná flexe v hlezenním kloubu ("výpon")

 


  Dorsální (zadní) - povrchová vrstva

trojhlavý lýtkový sval – skládá se z dvojhlavého a šikmého svalu lýtkového

Dvojhlavý sval lýtkový - tendence ke zkracování

začátek: zevní hlava - zevní kloubní hrbol kosti stehenní, vnitřní hlava - vnitřní kloubní hrbol kosti stehenní

úpon: prostřednictvím Achillovy šlachy na patní kost

funkce: natažení v hlezenním kloubu ("výpon")-určuje rychlost chůze, flexe  v kloubu kolenním

 

šikmý lýtkový sval - tendence ke zkracování

popis: leží pod dvojhlavým svalem lýtkovým

začátek: v oblasti horní zadní části kosti lýtkové

úpon: prostřednictvím Achillovy šlachy na patní kost

funkce: natažení  v hlezenním kloubu ("výpon")-udržování postoje

 


 

Last Updated on Sunday, 15 January 2012 15:44
| + -